Det kan være vanskelig å rangere forskjellige fokusområder når det gjelder forretningsutvikling og forbedringsarbeid. Det finnes selvfølgelig ingen fasitsvar, da alle bedrifter og organisasjoner har sine egne utfordringer. Likevel er det ofte fornuftig å ta en titt på lager og logistikk, kombinert med hvordan det er mulig å etablere løsninger for kontinuerlig forbedring.

Et lager som forenkler driften

Det er selvfølgelig ingen som driver et lager for moros skyld, funksjonen til lager og logistikk er alltid å støtte hovedvirksomheten. Derfor er det også viktig at lageret bidrar til å forenkle driften, med løsninger som sørger for at riktige varer er på riktig sted til riktig tid.

For eksempel vil pallereoler være svært funksjonelle både for virksomheter med pallekollier og plukkvirksomhet, der plukk med truck er særlig relevant når det gjelder tyngre varer. Det finnes slike reoler i mange forskjellige størrelser, noe som gjør det enkelt å lage et mer funksjonelt lager.

De økonomiske resultatene av et ryddig lager

Samtidig som det ikke er noen som driver med lagervirksomhet for moros skyld, dreier seg ryddig lagerdrift selvfølgelig også om å skape økonomiske resultater. For å si det enkelt: hvis det var lønnsomt med et uryddig lager, ville det ikke eksistert noe marked for lagerinnredning. Nå er det heldigvis ikke slik, og et ryddig lager vil gi direkte utslag i regnskapet til virksomheten.

  • Korrekt vare på rett sted til riktig tid vil redusere risikoen for utsolgtsituasjoner eller utfordringer med driften.
  • Et ryddig lager vil dessuten legge til rette for lavere varebeholdninger, uten at det får noen negative resultater for selskapets drift.
  • I tillegg vil det være mer effektivt å drive et ryddig lager, noe som betyr reduserte lønnskostnader.

Oppsummert vil altså et ryddig lager gi utslag både på topplinjen og bunnlinjen. Derfor er ryddig lagerdrift noe enhver virksomhet bør ha fokus på, selv om temaet kanskje ikke er like spennende som markedsføring eller salg.